STRESSBEREDSKAB

Vi hjælper lederen med at lykkes:

 • Vi forebygger sygemeldinger på grund af stress – vi laver personlig kompetenceudvikling – en blivende læring der øger den mentale robusthed
 • Vi hjælper dig som leder med de indsatser, som arbejdspladsen kan arbejde med
 • Vi hjælper den allerede stressramte medarbejder tilbage på arbejde – vi laver forløb, der øger selvindsigt og mental styrke.

Vi mener grundlæggende, at det er bedre og billigere at tage fat inden en eller flere medarbejdere går ned med stress. Vores erfaring er desuden, at mange ledere sagtens kan spotte de medarbejdere eller kolleger, det handler om.

I de forløb, vi tilbyder, afdækker vi årsager til stress, det viser sig ofte, at man skal arbejde på flere fronter: samspillet i grupper, trivsel generelt, den enkeltes krav til sig selv og endelig de ledelsesmæssige rammer på arbejdspladsen. 

HVAD KAN VI?

Vi skræddersyr vores forløb, for ofte er problemstillingen kompleks – derfor er nedennævnte beskrivelser kun retningslinjer for vores metoder.

Vi arbejder med forskellige sammensætninger, ledere, ledere og medarbejdere, Medarbejdere samt åbne hold.

Forebyggelse af stress

 • Vi leverer et værktøj, deltagerne kan tage med sig og praktisere på egen hånd:
 • 1 dag i naturen – sammen med islandske heste der giver stærke emotionelle oplevelser, reflektioner og selvindsigt
 • 1 dag indenfor hvor gårdsdagens selvindsigt gennemgås og den enkelte får værktøjer, der styrker robustheden og muligheden for at agere frem for at reagere
 • 1 opfølgningsdag , hvor den enkeltes værktøjer gennemgås og dagligdagens praksis drøftes

Ledelsemæssige indsatser

 • En dag omkring samarbejde
 • En dag med afprøvning af kropssprog og samarbejde i naturen i tæt samspil med islandske heste
 • En dag med individuel coaching
 • Et stormøde vor alle, med fokus på, hvad vi har lært og hvordan vi kommer videre

Individuelle forløb til den enkelte

Her tages fat på den enkelte med et individuelt forløb, der kan bestå af coaching, kurser i eks. Mindfulness, psykoterapi etc – der tages her udgangspunkt i den enkeltes behov.