Jungs type indikator (JTI)

Vi hjælper lederen med at lykkes ved at:

  • Du får overblik over dine absolut stærke sider
  • Du får overblik over forskelle i persontyper indenfor JTI typerne
  • Du forstår at gøre forskelle til fordele

”Så længe du ikke kan tilgive andre, at de er anderledes, har du stadig lang vej til visdommen”
kinesisk ordsprog

Hvis du vil gå et spadestik dybere i din personlige udvikling og have indsigt i, hvordan du skaber en arbejdsdag i overensstemmelse med din foretrukne måde at være i verden på som menneske, så er en JTI profil det bedste udgangspunkt. 

Vi er i Sandberg Ledelse & Udvikling certificeret til at bruge JTI, og bruger det som et ledelses og udviklingsredskab ud fra Jungs typelære. Fordi – JTI kan gøre forskelle til fordele, kan give øget forståelse og derved bedre resultater både for den enkelte og for en gruppe.(frit citeret fra Center for Ledelse) 

JTI s intention er at afdække nogle grundlæggende præferencer hos mennesker, som har konsekvenser for mange af dagliglivets situationer og sammenhænge. En viden som den enkelte kan bruge videre i sit liv. 

JTI er et begrebsapparat til at forstå mange af de forskellige modsætninger, misforståelser og konflikter som man kan opleve mellem mennesker i det daglige samvær, på arbejdspladsen og i privatlivet. 

En persons type beskriver han/hendes vanlige foretrukne måde at fungere på, en måde som hun kan forholde dig til, arbejde med og udvikle til gavn for forståelse og udvikling i hans/hendes liv fremover.

Hvad tilbyder vi

Vi laver et JTI typeresultat på den enkelte.
Med det opnår du at kende dine egne og andres ressourcer, ligheder og forskelle. Du får en forståelse for, hvordan du kan have en klar og konstruktiv formidling og kommunikation med de forskellige typer, og den forklarer hvorfor vi foretrækker nogen arbejdsmåder frem for andre.

Det praktiske

Sandberg Ledelse & Udvikling sender, i samarbejde med Center For Ledelse, et internet baseret spørgeskema ud til personen, der udfylder skema.

Resultatet af skemaudfyldelsen – JTI typeresultat – sendes til Sandberg Ledelse & Udvikling.

Det opnåede JTI- typeresultat er personens ejendom.

Konsulenten fra Sandberg Ledelse & Udvikling sørger for at videregive personens JTI resultat på en sådan måde, at personen får forståelse for JTI, typologibegreberne og sin egen indikerede type. Tilbagemeldingen til den testede person aftales specifikt med kunden.